Zápisy ze schůzí OV ČBF-OSČ:

Složení OV ČBF-OSČ:

  • Jakub Důra - předseda OV

  • Petr Drobný - člen OV

  • Jan Pastyřík - člen OV

  • Zdeněk Strolený - člen OV

  • Roman Šikner - člen OV

Složení DOR ČBF-OSČ:

  • Petr Soldon - předseda DOR

  • Martin Gabriel - člen DOR

  • Barbora Keslerová - člen DOR