Pozvánka na VH 2021


10.08.2021 - O Beneš
počet přečtení: 112
vytvořeno 10.08.2021, upraveno 10.08.2021

Pozvánka

na Valnou hromadu České basketbalové federace – Oblast Severní Čechy,

která se bude konat dne 7.9.2021 od 17:00 hodin

ve Sportcentru SLUNETA, Ústí n.L., Jateční 1026/18.

Prezence od 16:30 hodin.

 Program :

1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba:

- Předsedy Valné hromady

- Pracovního předsednictva Valné hromady

- Zapisovatele Valné hromady

- Mandátové komise

- Návrhové komise

2. Schválení Jednacího řádu Valné hromady ČBF – OSČ.

3. Zpráva Oblastního Výboru ČBF - OSČ

4. Zpráva Dozorčí a odvolací rady ČBF.- OSČ

5. Zpráva o hospodaření v r. 2020  a v r. 2021-08-06

6. Zpráva STK a DK ČBF.- OSČ

7. Zpráva TMK ČBF.- OSČ

8. Zpráva ČABR – OSČ

9. Diskuse.

 

 

                                                                                       Ing. Jan Šotnar

                                                                     předseda ČBF – Oblast Severní Čechy

 

 

           V případě, že v době zahájení Valné hromady ČBF nebude přítomna většina členů s hlasem rozhodujícím, bude s odvoláním na platné stanovy ČBF (Článek 8.10), zahájena v 17:30 hodin řádná Valná hromada ČBF – OSČ za účasti přítomných členů s hlasem rozhodujícím se stejným, výše uvedeným pořadem jednání

Všechny zprávy

HLAVNÍ PARTNEŘI ČBF

AirBank

AirBank
dělá bankovnictví jednodušeji, bez zbytečností a hvězdiček, férově a narovinu. Zkrátka takové, abyste se pro něj mohli rozhodnout i vy. www.airbank.cz

Kooperativa

KOOPERATIVA
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. www.koop.cz

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ
ČEZ, a. s. je největší výrobce elektřiny v České republice a mateřská společnost Skupiny ČEZ, která sdružuje další desítky společností. Značka ČEZ představuje výrobce či dodavatele energií celkem v 7 zemích, a má tak silnou pozici mezi energetikami ve střední a jihovýchodní Evropě. Skupina ČEZ

Tipsport

TIPSPORT
Sázková kancelář Tipsport, největší sázková kancelář v České republice, specializující se na kurzové sázky (především na sportovní události), byla založena v květnu roku 1991. www.tipsport.cz

Hyundai

Hyundai
Hyundai je jihokorejský podnik, jehož výrobní náplní je strojírenská výroba, stavba lodí, chemická výroba, elektronika a výroba automobilů. V ČR v Nošovicích sídlí historicky první výrobní závod Hyundai v Evropě, označován jako jedna z nejmodernějších automobilek v Evropě. www.hyundai.cz