Metodická komise zajišťuje a řídí systém vzdělávání trenérů basketbalu, jako službu svým klubům a jednotlivcům, kterým tak umožňuje získat odbornou způsobilost k vedení tréninků a dalšímu působení u družstev basketbalu v klubech i orgánech ČBF. Vzdělávání trenérů je rozděleno podle stupňů odbornosti (licence C, licence B, licence A).  Po úspěšném absolvování školení příslušného stupně obdrží trenér osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu trenérské činnosti, kterým je trenérská licence.

 

AKTUÁLNÍ SITUACE

Metodická komise začala v průběhu sezóny 2018/19 postupně ve vzdělávání trenérů basketbalu zavádět změny, jejichž hlavním cílem je především přizpůsobení obsahu jednotlivých školení současným potřebám vedení tréninkového procesu napříč věkovými kategoriemi a výkonnostními úrovněmi. Navrhované změny jsou zapracovány do nového Trenérského řádu, který bude předložen ke schválení Valné hromadě ČBF 2. května 2019.

 

Informace o jednotlivých školeních